Chvála kovu

Zabývám se těmito typy ryteckých prací:

 • rytí kovových razítek a pečetí
 • rytí dřevorytů a mědirytů pro účely tisku ex-libris a novoročenek
  Tisk ex-libris může používat tisku jak z vrchu, tak z hloubky (více k těmto technikám v sekci Kouzlo papíru), ex-libris znamená v překladu „z knih“ a vznikl historicky jako označení jejich vlastníka.
 • oceloryty
 • slepotisk
 • rytí mosazných pečetí a vypalovadel

Ukázky prací:

 • razidla, knihařské filety

 • výroba odznaků

  hlavně pro účely junáka a skauta

 • dřevoryty

 • mědiryt – miniatury
  miniatura

 • vypalovadla na dřevo a kůži

 • slepotisk (suchá pečeť)

  Rytectví, Engraving

 • další rytecké práce

  jelen, deer, Hirsch


 • zdobení čepelí nožů – práce J. Rückera mladšího

Rytectví, Engraving